Missie en visie

Missie

Het als nicheverzekeraar in samenwerking voorzien in gespecialiseerde verzekeringsoplossingen.

Visie

Anker Insurance Company wil in een landschap van gelijkvormigheid en standaardisatie onderscheid bieden. Onze verzekeringsoplossingen worden in nauwe samenwerking met partners en vertegenwoordigers van klantgroepen ontwikkeld. Vanuit deze verbondenheid willen wij komen tot duurzame samenwerkings- en klantverbanden. Verbanden waarbij de mens de verbindende factor is.

Identiteit

Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Of niet doet. De grondslag voor elke samenwerking, dus ook voor verzekeren. Werken op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Open en duidelijk zijn. Betrokkenheid tonen. Er zijn op de momenten wanneer het ertoe doet. Van mens tot mens.

Zo is Anker Insurance Company: eerst de mens

A niche insurance company created to help people

© Anker 2021