Over Anker

Eerst de mens

Anker Insurance Company is een nicheverzekeraar. Wij bieden gespecialiseerde verzekeringsoplossingen voor specifieke klantgroepen en voor niet standaard verzekeringen. Wij handelen vanuit de filosofie “Eerst de mens”. We hechten veel waarde aan persoonlijk contact en korte lijnen. Onze klanten waarderen onze oplossingsgerichte dienstverlening en betrokkenheid.

Anker Insurance Company vindt haar oorsprong in het verzekeren van bemanningsleden in dienst van maritieme werkgevers. Wereldwijd. Onder de vlag Anker Crew Insurance ondersteunen wij maritieme werkgevers met gespecialiseerde verzekeringsoplossingen en aanvullende diensten op de terreinen ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ongevallen.

In de loop der jaren heeft Anker Insurance Company haar activiteiten als nicheverzekeraar uitgebreid. Wij bieden vanuit Anker Insurance gespecialiseerde verzekeringsoplossingen op het gebied van rechtsbijstand, reis en vrije tijd. Dit doen wij via een breed netwerk van assuradeuren en brokers, nationaal en internationaal.

Onze koers

“Eerst de mens” betekent dat we de relatie met onze klanten en samenwerkingspartners voorop stellen. Dus geen bureaucratische schijnbewegingen maken, maar praktische oplossingen aandragen. Onze dienstverlening is ontwikkeld op basis van de behoeften van onze klanten en partners. Als specialist ontwikkelen wij totaaloplossingen voor niches en doelgroepen. Oplossingen waarbinnen verzekeringen en diensten elkaar aanvullen en versterken.

Maritieme oorsprong

De geschiedenis van Anker Insurance Company gaat terug tot 1907. Een aantal Noord-Nederlandse reders zocht samenwerking om in gezamenlijkheid de zorg te kunnen financieren van zieke en arbeidsongeschikte bemanningsleden. Daarbij handelend op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Grondslagen waar Anker Insurance Company nog steeds voor staat.

Anker Insurance Company heeft drie hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance, Anker Insurance, en Anker Seacrew Software. Lees hier meer over de merken van Anker Insurance.

A niche insurance company created to help people

© Anker 2020