Partners

Partners

Anker Insurance Company kent een lange historie van intensieve samenwerking met diverse marktpartijen. In binnen- en buitenland. Deze intensieve samenwerking vormt een belangrijk bestanddeel van het bestaansrecht van Anker Insurance Company.

Stichting Scheepvaart

De Stichting Scheepvaart is een belangenorganisatie voor Nederlandse werkgevers en werknemers in de maritieme sector. De stichting heeft onder andere als doel de belangen van de sociale partners in de koopvaardij en zeevisserij op het terrein van de sociale zekerheid te vertegenwoordigen. Een werkveld met een groot raakvlak met de activiteiten van Anker Crew Insurance in Nederland. Vandaar dat partijen op dit terrein intensief samenwerken. Daarnaast biedt Anker Insurance Company administratieve en organisatorische ondersteuning aan de Stichting Scheepvaart.

www.scheepvaartnet.nl

AIM on crew recovery

AIM biedt op de Filippijnen persoonlijke begeleiding aan gerepatrieerde Filipijnse bemanningsleden. Vanuit haar kantoor in Manila vangt AIM gerepatrieerde bemanningsleden op en zorgt voor vervoer, huisvesting en medische begeleiding. Om de klanten wereldwijd goed te bedienen, heeft AIM zowel vertegenwoordigers in de Filipijnen als in Europa. Anker Crew Insurance maakt al sinds de oprichting van AIM in januari 2015 gebruik van de diensten van AIM. Met positief resultaat!

www.aimoncrew.com

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2023