Onze merken

Onze merken

Anker Insurance
Anker Insurance biedt gespecialiseerde verzekeringsoplossingen aan op het gebied van rechtsbijstand, reis en vrije tijd. Distributie (verkoop, advisering en begeleiding) vindt via tussenpersonen plaats, meestal in samenwerking met gevolmachtigde assurantiebedrijven.

Anker Rechtshulp doet de juridische uitvoering voor de rechtsbijstandverzekeringen van Anker Insurance. De juridische specialisten zijn onafhankelijk en opereren vanuit een afgescheiden juridische entiteit (Anker Rechtshulp b.v.). De juridische specialisten van Anker Rechtshulp bieden Nederlandse particulieren, zzp’ers en ondernemers juridische hulp bij problemen. Samen met de klant zoeken zij naar de beste oplossing voor het juridische probleem.

Anker Crew Insurance
Anker Crew Insurance verzekert wereldwijd bemanningsleden in dienst van maritieme werkgevers. Deze bemanningsverzekeringen bieden oplossingen bij ziekte, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast staat Anker Crew Insurance de werkgever bij op gebieden als re-integratie, verzuimpreventie en geautomatiseerde gegevensverwerking. Distributie (verkoop, advisering en begeleiding) vindt zowel rechtstreeks als via brokers plaats.

Anker Verzuimsupport is de Maritieme Arbodienstverlener van Anker Crew Insurance. Anker Verzuimsupport biedt de Nederlandse maritieme werkgever hulp en ondersteuning bij ziekteverzuim en bij preventie ter voorkoming van verzuim.

Anker Seacrew Software
Anker Seacrew Software biedt de maritieme werkgever een softwareoplossing voor de (administratieve) bedrijfsprocessen rondom crew management, crew planning en payrolling.

 

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2023