Good Governance

Good Governance

Anker Insurance Company heeft een zichtbare maatschappelijke functie, met name binnen de maritieme sector. Het belang van klanten, samenwerkingspartners en medewerkers in combinatie met continuïteit gedreven denken heeft zowel vanuit de historie als vanuit de breed gedragen interne cultuur altijd geprevaleerd boven het korte termijn (winst)denken. Bestuurders, RvC-leden en managers en stafleden zijn ervan doordrongen dat een goed functionerende governance structuur noodzakelijk is voor een ethisch en economisch verantwoord functioneren van een verzekeringsbedrijf.

‘Good Governance’ oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel en transparant bestuur waarbinnen continuïteit en evenwichtige belangenafweging een centrale plaats innemen.

Een belangrijke gedragscode voor wat betreft het bestuur van Anker Insurance Company is de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond. Hierin staan principes die hebben te maken met de permanente educatie van bestuurders en commissarissen en met zorgvuldige klantbehandeling. Anker Insurance Company past deze principes toe

Daarnaast past Anker Insurance Company, hoewel zij niet beursgenoteerd is, de principes en de best practice bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code van december 2016 proportioneel toe.

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2023