De Goudse en Anker Insurance gaan samenwerken

De Goudse en Anker Insurance hebben overeenstemming bereikt over een samenwerkingsverband.

Raakvlakken
Anker Insurance heeft als niche- en doelgroepverzekeraar drie hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance, Anker Travel Insurance en Anker Rechtsbijstand. De bruto premieomzet van Anker Insurance is ongeveer € 18 miljoen en de solvabiliteitsratio is 242% (2018). De Goudse biedt een brede mkb-propositie en richt zich daarnaast op niches die hier goed bij aansluiten. Zo is De Goudse sterk in expat- en inkomensverzekeringen, wat veel raakvlakken heeft met de crew- en reisverzekeringen van Anker Insurance.

Samenwerking
De basis voor de samenwerking wordt gevormd door een aandelenparticipatie van De Goudse in Anker Insurance van 30%. De komende jaren gaan De Goudse en Anker Insurance werken aan de invulling van een structurele samenwerking, gericht op wederzijdse versterking, waarbij Anker Insurance haar zelfstandigheid behoudt.

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2023