Sjoerd Zijlstra

Sjoerd Zijlstra

Sjoerd Zijlstra

Sjoerd Zijlstra

CEO en bestuursvoorzitter

Als CEO is Sjoerd verantwoordelijk voor de algehele leiding van de organisatie. Vanuit deze rol is hij probleemoplosser, aanjager en mentor. Een belangrijke taak is de zorg voor de verbinding met de buitenwereld. Hoe realiseer je een (voortdurende) vertaling van ontwikkelingen binnen klant- en marktgroepen en bedrijfseconomische en technologische ontwikkelingen naar de ontwikkeling van de organisatie. Hierbij is het belangrijk evenwicht te (blijven) vinden tussen korte termijn denken en handelen en lange termijn denken en handelen.

Over Sjoerd Zijlstra (1966)

Sjoerd is een ondernemende generalist met een bewezen track record in met name de zakelijke dienstverlening. Op een betrokken (eigen) wijze, mens- en klantgericht vormgevend aan de ontwikkeling van organisaties.

Sjoerd is sinds november 2007 werkzaam voor Anker Insurance Company. Vanaf 2011 in de rol van managing director/CEO.

Nevenfuncties Sjoerd Zijlstra

Behalve bestuurder van Anker Insurance Company n.v. en onderliggende entiteiten is Sjoerd ook bestuurder van Anker Verzekert bv, Anker Dienstverlening bv en Masblanc bv. Daarnaast is hij directielid van de Stichting Koersvast en lid van diverse commissies en werkgroepen.

Overige tijdsbesteding

Naast zijn werk haalt Sjoerd plezier uit motorrijden, fitness en concertbezoek (underground/alternative).

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2022