Robbert Prins

Robbert Prins

Robbert Prins

Secretaris van de Raad van Commissarissen

Aandachtsgebieden: Klant en markt Rechtsbijstand, reis en vrije tijd, Distributie, Juridische zaken, Verzekeringstechniek, Herverzekering en IT.

Over Robbert Prins (1968)

Robbert Prins is secretaris van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance Company. Aandachtsgebieden bij de RvC van Anker Insurance Company zijn: Klant en markt Rechtsbijstand, reis en vrije tijd, Distributie, Juridische zaken, Verzekeringstechniek, Herverzekering en IT. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Remuneratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn: Strategie  en beleid, Financiële en bedrijfseconomische ontwikkelingen, Beleggingsstrategie, Risicomanagement en Solvency II.

Robbert Prins heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen en commercieel privaatrecht aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Sinds 2008 is Robbert werkzaam bij De Goudse N.V.. Hij is daar begonnen als Directeur New Business. Hij is nu lid van de Raad van Bestuur bij De Goudse N.V. en verantwoordelijk voor de portefeuille Particulier & Bestuurszaken. Deze portefeuille omvat de volgende aandachtsgebieden: Particulier, Volmachten, Reis & Expat, Bestuurssecretariaat, Secretaris van de Vennootschap, Speciale zaken en Juridische zaken.

Nevenfuncties

Robbert heeft zitting in het sectorbestuur schadeverzekeringen van het Verbond. Daarnaast zet Robbert zich al jaren in als bestuurslid voor de Stichting Dada. Ook is Robbert lid van de Raad van Bestuur (niet uitvoerend) bij Credimo Holding NV.

Eerste benoeming: 03 juni 2019
Lopende benoemingstermijn: 2019 – 2023

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2022