Martijn Steenkamp

Martijn Steenkamp

Martijn Steenkamp

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Aandachtsgebieden: Klant en markt Anker Crew Solutions, Finance en Information, Distributie, Verzekeringstechniek, Juridische Zaken en Herverzekering

Over Martijn Steenkamp (1959)

Martijn Steenkamp is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance Company en bestuurslid van de Stichting Koersvast. Zijn aandachtsgebieden bij Anker Insurance Company zijn: Klant en markt Maritime Employer Support, Finance en Information, Distributie, Verzekeringstechniek en IT. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Renumeratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn strategie, financiering en vermogen, (her)verzekeringen, compliance, Solvency II, risicomanagement en commercie.

Martijn Steenkamp studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is zijn loopbaan begonnen als entrymedewerker bij sluitafdeling maritieme aansprakelijkheidsverzekeringen bij Post & Co (P&I) in 1989. Hij was bijna 9 jaar CEO van DUPI Insurance Group B.V. Een internationaal opererend verzekeringsbedrijf gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen op het gebied van Protection and Indemnity (P&I), CAR en Property. Daarvoor was Martijn Steenkamp lid van de directie van DUPI Insurance Group B.V.

Eerste benoeming: 1 juli 2014
Lopende benoemingstermijn: 2018-2022

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2023