Guido Hollaar

Guido Hollaar

Guido Hollaar

Guido Hollaar

Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen

Aandachtsgebieden: Klant en markt Anker Crew Solutions, Proces en control, Compliance, Interne auditing en HRM.

Over Guido Hollaar (1963)

Guido Hollaar is vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance Company. Zijn aandachtsgebieden bij Anker Insurance Company zijn: Anker Crew Solutions, Proces en control, Compliance, Interne auditing en HRM. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Remuneratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn: Strategie en beleid, Financiële en bedrijfseconomische ontwikkelingen, Beleggingsstrategie, Risicomanagement en Solvency II.

Guido Hollaar studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is zijn loopbaan begonnen als stafmedewerker arbeidszaken bij de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging in 1988. Guido is nu hoofd arbeidszaken van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, belangenbehartiger van Nederlandse bedrijven die zeeschepen exploiteren. Daarvoor was hij (plaatsvervangend) directeur van deze organisatie. Hij houdt zich bezig met belangenbehartiging van de Nederlandse reders op diverse speelvelden, zowel nationaal als internationaal.

Nevenfuncties

Guido Hollaar is bestuurslid namens werkgevers van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Daarnaast is hij sinds 2018 duo-voorzitter van de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart.

Eerste benoeming: 15 maart 2013
Lopende benoemingstermijn: 2021-2023

 

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2022