Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

Anker Insurance Company heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de algehele aansturing van Anker Insurance Company. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de activiteiten als uitgevoerd door de Raad van Bestuur en geeft advies.

Raad van Bestuur

Sjoerd Zijlstra – chief executive officer
Annemiek van Dijk-Bos – chief operational officer

Raad van Commissarissen

Martijn Steenkamp – voorzitter
Guido Hollaar – vice-voorzitter
Robbert Prins – secretaris

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2022